ข้อมูลส่วนตัว

ทั่วไป
บริษัท เมอร์ค เคจีเอเอ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกสั้นๆ ว่า “เมอร์ค”) ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเว็บไซต์ของเรา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และรักษาความลับนั้น เป็นนโยบายที่ทางบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เราจึงปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งชาติ และ สหภาพยุโรปอย่างเคร่งครัด ด้วยเหตุนี้ เราจึงใคร่ขอให้รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่ทางเมอร์ค และบริษัทสาขาต้องการที่จะเก็บบันทึก รวมถึงวิธีใช้ข้อมูลนั้นๆ
การเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูล
ในฐานะที่เป็นผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา คุณจึงยังคงเป็นบุคคลนิรนามอยู่ ดังนั้นข้อมูลที่เราเก็บบันทึก และวิเคราะห์จึงถูกนำมาใช้เพื่อผลประโยชน์ทางสถิติเท่านั้น เพื่อการพัฒนาการให้บริการที่ไม่หยุดยั้งของเรา ข้อมูลที่เราเก็บบันทึกไว้ในเซอร์เวอร์จึงประกอบไปด้วย ชื่อของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทของคุณ เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม และหน้าของเมอร์คที่คุณคลิกเข้าไปดู ที่อยู่ IP ของคุณ รวมถึงวันที่และช่วงเวลาที่คุณเข้ามาเยี่ยมชม
การเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนตัว
เราจะเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ ก็ต่อเมื่อคุณเจาะจงเข้าไปใช้บริการอย่างหนึ่งอย่างใดของเรา และคุณยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวกับเราด้วยความเต็มใจ ซึ่งคุณสามารถทำได้โดยผ่านทาง การลงทะเบียน จะด้วยการกรอกแบบฟอร์ม หรือส่งข้อมูลทางอีเมล์ก็ตาม  การสั่งซื้อสินค้า หรือบริการ ส่งใบสอบถาม หรือขอรายละเอียดต่างๆ และเราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเฉพาะเรื่องที่คุณยินยอมเท่านั้น เว้นแต่ว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องทำตามข้อผูกพันทางด้านกฎหมาย 
เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมจากคุณเท่านั้น (ตัวอย่างเช่น การยินยอมให้บริษัทสาขาของเมอร์ค เข้าไปใช้ข้อมูล) หรือเราได้รับคำสั่งจากผู้มีอำนาจให้กระทำเช่นนั้น ในกรณีที่คุณยินยอมให้บริษัทสาขาของเมอร์ค เข้าไปใช้ข้อมูล บริษัทสาขาเหล่านั้น จะต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูล โดยมีภาระผูกพันเท่าเทียมกับเมอร์คทุกประการ ทั้งนี้เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ ได้กระทำตามที่คุณระบุไว้ตั้งแต่แรกเริ่มทุกประการ ซึ่งก็รวมไปถึงการนำส่ง การวิเคราะห์ และการให้บริการด้านเทคนิคด้วย
ในกรณีที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้บริษัทสาขาของเมอร์คได้ใช้งาน และการยินยอมนั้นเกี่ยวข้องกับการรับ-ส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศ เมอร์คจะตรวจให้แน่ใจว่าฝ่ายนำเข้าข้อมูลนั้น มีภาระผูกพันกับการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เหมาะสม
การเก็บบันทึกข้อมูล
เราจะเก็บข้อมูลไว้ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งจำเป็นต่อการให้บริการที่คุณต้องการ
สิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข และปฏิเสธ
คุณมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ แก้ไข ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราเก็บบันทึกไว้ อีกทั้งคุณยังสามารถยกเลิกคำยินยอมในการใช้ข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลา ซึ่งจะมีผลต่อการใช้งานในอนาคตด้วย เพียงแค่คุณส่งข้อความทางอีเมล์ โทรศัพท์ หรือจดหมาย มาที่เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลส่วนตัวของบริษัท (ที่อยู่ และอีเมล์แสดงไว้ข้างล่าง)
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย
พนักงานของเราทุกคน และกลุ่มบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการประมวลผลข้อมูลทั้งหมด ล้วนอยู่ภายใต้ Bundesdatenschutzgesetz (กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน) ทั้งสิ้น และยังต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวด้วย มาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้น ได้รับการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการด้านเทคโนโลยีของเรา
ติดต่อ
ถ้ามีปัญหา ข้อสงสัย หรือคำแนะนำใดๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลส่วนตัวของบริษัทตามที่อยู่ข้างล่างนี้
เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลส่วนตัวของบริษัท เมอร์ค เคจีเอเอ
Peter Rauh
Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt
Germany
Tel.: +49(0)6151-72-7855
Fax: +49(0)6151-72-917855
E-mail: datenschutz@merck.de

เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลส่วนตัวของบริษัท เมอร์ค เคจีเอเอ

Merck KGaA
Norbert Moeren

Frankfurter Straße 250
D-64293 Darmstadt
Germany
Tel.: +49 6151 72-5167
Fax: +49 6151 72-915167
 
  
Read more on M - The Explorer Magazine

Pioneering work for allergy patients

Whether allergies are due to heredity, environmental pollution or excessive hygiene, they are troublesome illnesses of the immune system whose effects should not be underestimated.

Read more on M - The Explorer Magazine
Read more on M - The Explorer Magazine

Partnerships for better early diagnosis

Few people know the symptoms of a head and neck tumor. Merck is therefore supporting head and neck tumor awareness week again this year.

Read more on M - The Explorer Magazine
Read more on M - The Explorer Magazine

Honeybees sweeten “Go Green” initiative

In the town of Aubonne on the north side of Lake Geneva in Switzerland, Merck Serono employees produce not only cutting-edge biotechnological medicines, but their own honey too.

Read more on M - The Explorer Magazine