เมอร์ค – องค์กรที่เปี่ยมด้วยคุณค่า

เมอร์ค – องค์กรที่เปี่ยมด้วยคุณค่า

เมอร์ค คือหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมเวชภัณฑ์ วิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งมีชีวิต ผลิตภัณฑ์ด้าน เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียล และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง...เพิ่มเติม

เมอร์ค คือหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมเวชภัณฑ์ วิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งมีชีวิต ผลิตภัณฑ์ด้าน เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียล และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ด้วยหลักปฏิบัติที่ยึดถือมานานกว่า 350 ปี เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และผู้ป่วย โดยเราดำเนินธุรกิจตามคุณค่าหลัก 6 ประการ ที่บริษัทยึดถือเสมอมา อันได้แก่ ความรับผิดชอบ ความเคารพ ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความกล้าหาญ และ ความสำเร็จ ปัจจุบันเมอร์คมีพนักงานทั้งสิ้นกว่า 39,000 คนใน 66 ประเทศทั่วโลก

นวัตกรรมสำหรับ ประเทศไทย

นวัตกรรมสำหรับ ประเทศไทย

เรามอบผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลาย ให้ลูกค้าในประเทศไทย ตั้งแต่นวัตกรรมยาที่สั่งจ่ายตามใบสั่งแพทย์ และประเภทที่ขายตามร้านขายยาทั่วไป...เพิ่มเติม

เรามอบผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลาย ให้ลูกค้าในประเทศไทย ตั้งแต่นวัตกรรมยาที่สั่งจ่ายตามใบสั่งแพทย์ และประเภทที่ขายตามร้านขายยาทั่วไป ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งมีชีวิต ผงสีมุกระดับอุตสาหกรรม และเคมีภัณฑ์ต่างๆ หากท่านต้องการทราบข้อมูลและการบริการเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราโดยตรง หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของแต่ละธุรกิจของเราได้ดังนี้

วิถีเมอร์คคือสิ่งที่ทำให้เมอร์คคงความเป็นเมอร์คเสมอมา

วิถีเมอร์คคือสิ่งที่ทำให้เมอร์คคงความเป็นเมอร์คเสมอมา

What makes Merck unique – The Merck Way
What makes Merck unique – The Merck Way

ซื่อสัตย์ต่อตนเอง คือวัฒนธรรมองค์กรของเมอร์ค สำหรับเมอร์ค ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้ต้องเริ่มที่ผู้คน เรามีวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นว่าทุกคนสามารถสร้างความแตกต่าง...เพิ่มเติม

ซื่อสัตย์ต่อตนเอง คือวัฒนธรรมองค์กรของเมอร์ค สำหรับเมอร์ค ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้ต้องเริ่มที่ผู้คน เรามีวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นว่าทุกคนสามารถสร้างความแตกต่าง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับนับถือร่วมกัน และแสดงความเป็นตัวตนออกมาอย่างชัดเจน

เมอร์ค – เรากำลังมองหาผู้บุกเบิก

เมอร์ค – เรากำลังมองหาผู้บุกเบิก

เมอร์คมอบหน้าที่การงานที่โดดเด่น และโอกาสในการทำงานระดับสากลทั่วโลก ลองใช้โอกาสนี้ทำความรู้จักกับหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านเคมีภัณฑ์และเวชภัณฑ์เพิ่มเติม

เมอร์คมอบหน้าที่การงานที่โดดเด่น และโอกาสในการทำงานระดับสากลทั่วโลก ลองใช้โอกาสนี้ทำความรู้จักกับหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านเคมีภัณฑ์และเวชภัณฑ์ และค้นพบว่าเมอร์คให้อะไรคุณได้บ้าง เรามองหาบัณฑิตจบใหม่ และมืออาชีพผู้มากด้วยประสบการณ์ – ผู้มีความสามารถ มีทักษะ และมี ความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพของการเป็นผู้นำ และความเป็นนักบุกเบิกในตัว

ถัดไปข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมอร์คก่อนหน้า

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

เมอร์คมุ่งมั่นให้การรักษาที่ดีที่สุดกับผู้ป่วย และให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าในประเทศที่เราดำเนินธุรกิจเสมอ ในประเทศไทย เราดำเนินธุรกิจด้านเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งมีชีวิต หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการบริการ กรุณาติดต่อเราโดยตรงหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้

เมอร์ค โซโรโน่

Merck Serono - Transforming lives through medical science.

คอนซูเมอร์ เฮลล์แคร์

Consumer Health - Over-the-counter pharmaceuticals

เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียล

Performance Materials – High-tech chemicals

เมอร์ค มิลลิพอร์

Merck Millipore - Life science tools

เมอร์ค ประเทศไทย

เราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเมอร์ค
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534

เมอร์คดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534  นับตั้งแต่บริษัทสาขาในประเทศไทยเปิดกิจการ