ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เมอร์ค จำกัด
บริษัท เมอร์ค จำกัด ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2534  ในรูปแบบกิจการร่วมค้าระหว่าง บริษัท เมอร์ค เคจีเอเอ  และ  บริษัท บี กริมม์ (ประเทศไทย) จำกัด  จัดเป็นบริษัทสาขาในประเทศไทยของกลุ่ม  บริษัท เมอร์ค  ซึ่งเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นงานวิจัยด้านเคมีภัณฑ์  และเวชภัณฑ์ชั้นนำของประเทศเยอรมันนี ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับตั้งแต่ปี 2211 ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท เมอร์คมีพนักงานทั้งสิ้นกว่า 39,000 คน ใน 66 ประเทศทั่วโลก
การดำเนินธุรกิจหลักของ เมอร์ค ประเทศไทย คือ การทำการตลาดสินค้าเวชภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ ที่ผลิตโดยบริษัท เมอร์ค เคจีเอเอ และบริษัทในสังกัด โดยแบ่งประเภทของการทำธุรกิจออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเคมีภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วย สารเคมีในห้องปฏิบัติการ และผงสีมุก และ ประเภทยา ปัจจุบัน เมอร์ค ประเทศไทย ประสบความสำเร็จในฐานะผู้นำเข้าชั้นนำ ด้านสินค้าเคมีภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ ให้กับโรงพยาบาล สถาบัน และ อุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทย
 
ข้อมูลที่สำคัญ
กรรมการผู้จัดการปัญญา กิจเจริญการกุล
ผลิตภัณฑ์หลัก–
แผนกยา
กลุ่มยาที่ใช้รักษาโรค: เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคในระบบทางเดินอาหาร และระบบประสาทส่วนกลาง วิตามิน และอาหารเสริม
ผลิตภัณฑ์หลัก–
แผนกเคมีภัณฑ์
สารเคมีในห้องปฏิบัติการ  เคมีภัณฑ์เพื่อการวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์เพื่อการวิเคราะห์อาหาร และสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์จุลชีววิทยา ผลิตภัณฑ์โครมาโตกราฟี่ สารเคมีด้านชีวเคมี และวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สีมุกสำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ พลาสติก การเคลือบผิว และเครื่องสำอาง

ติดต่อ

บริษัท เมอร์ค จำกัด
ชั้น 19 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์
622 ถนนสุขุมวิท คลองตัน
คลองเตย กรุงเทพ 10110
ประเทศไทย
Tel.: +66 (0)2 667 8000
Fax: +66 (0) 2 667 8399
 
  
Read more on M - The Explorer Magazine

Pioneering work for allergy patients

Whether allergies are due to heredity, environmental pollution or excessive hygiene, they are troublesome illnesses of the immune system whose effects should not be underestimated.

Read more on M - The Explorer Magazine
Read more on M - The Explorer Magazine

Partnerships for better early diagnosis

Few people know the symptoms of a head and neck tumor. Merck is therefore supporting head and neck tumor awareness week again this year.

Read more on M - The Explorer Magazine
Read more on M - The Explorer Magazine

Honeybees sweeten “Go Green” initiative

In the town of Aubonne on the north side of Lake Geneva in Switzerland, Merck Serono employees produce not only cutting-edge biotechnological medicines, but their own honey too.

Read more on M - The Explorer Magazine